Login Form

บริการออนไลน์

facebook แผนก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

033486
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปกาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
22
26
103
33225
48
781
33486

Your IP: 202.29.243.174
Server Time: 2020-12-02 12:56:30

      
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2481 ณ บริเวณโรงเรียนจ่าการบุญ   ถนนจ่าการบุญ   มีเดิมชื่อว่าโรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า  โดยเปิดสอนแผนกวิชาเย็บเสื้อผ้า และย้ายมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน  เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้าและการช่างสตรีพิษณุโลก

          สำหรับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีประวัติโดยสังเขป  ดังนี้

• พ.ศ.2520   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• พ.ศ.2537  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• พ.ศ.2540  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับผู้จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือต่างสาขาวิชา
• พ.ศ.2548  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์
• พ.ศ.2549  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่มเรือนจำ)
• พ.ศ.2555  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์วัดโบสถ์)
• พ.ศ.2556  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ (Mini English Program)
• พ.ศ.2558  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
• ปัจจุบัน  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ